Vítejte na webu TDS Brno SMS

 

TDS Brno - Sekce materiálů a svařování (dále jen TDS SMS) je samostatná, nezávislá, nestranná a finančně stabilní společnost, která má dostatečné zdroje pro zajištění certifikace personálu. 

TDS SMS je akreditovaný certifikační orgán č. 3213 pro provádění certifikace personálu. Akreditaci udělil Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), který pravidelně prověřuje, zda plníme všechny požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Na základě obdržené akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů a pracovníků nedestruktivního zkoušení (PT, VT, MT) dle evropských a mezinárodních norem (EN 287-1; EN ISO 9 606-1 až 5; EN ISO 14 732; EN ISO 13 585; EN ISO 9712).

Certifikát udělený TDS SMS opravňuje svářeče k provádění svarových spojů uvedených v certifikátu a je uznávaný nejen na území České republiky, ale i ve státech, kde platí evropské a mezinárodní normy (EN, ISO). Námi vydaný certifikát je plnohodnotný, jako certifikáty vydané jinými českými nebo zahraničními akreditovanými certifikačními orgány - viz Uznávání akreditovaných certifikátů.

V součinnosti s ostatními našimi odbornými sekcemi (TDS CERT, TDS EDU) jsme schopni Vám poskytnout komplexní a ucelenou nabídku od certifikace svářečského personálu přes certifikaci systémů managementu (certifikace kvality včetně svařování, EMS, BOZP, ITSM, ISMS ve spolupráci s TDS CERT) až po služby a produkty školení personálu (ve spolupráci s TDS EDU).

Jsme připraveni, společně s Vámi, vybrat nejvhodnější kombinaci produktů dle Vašich potřeb, a to vše od jedné společnosti – TDS Brno.