V současné době Vám můžeme nabídnout tyto služby

 

Oblast technická

 

-          zpracování a schválení specifikací postupů svařování kovových materiálů - pWPS (Preliminary Welding Procedure Specification), WPS (Welding Procedure Specification)

-          zpracování a schválení specifikací postupů tvrdého pájení – BPS (Brazing Procedure Specification)

-          zpracování a vystavování záznamů o schválení postupu svařování – WPAR (Welding Procedure Approval Record)

-          zpracování a vystavování záznamů o kvalifikaci postupu svařování – WPQR (Welding Procedure Qualification Record)

-          ověření požadavků na výrobu ocelových konstrukcí a vystavení průkazu způsobilosti

-          poradenství v oblasti svařování materiálů

 

Oblast certifikace personálu (akreditovaný CO č. 3213)

Provádíme zkoušky svářečů a dalšího svářečského personálu dle následujících předpisů:

·           pro svařování ocelí dle ČSN EN ISO 9606-1:2014

·           pro svařování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN ISO 9606-2

·           pro svařování mědi a slitin mědi dle ČSN EN ISO 9606-3

·           pro svařování niklu a slitin niklu dle ČSN EN ISO 9606-4

·           pro svařování titanu a slitin titanu, zirkonu a slitin zirkonu dle

         ČSN EN  ISO 9606-5

·           pro svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1,2 (neakreditováno) 

·           pro svářečské operátory a seřizovače dle ČSN EN ISO 14 732 

·          práce ve výkopech ČSN EN 12732 

·          pro svařování tlakových nádob (PED 2014/68/ES)

              ·          zkoušky svářečů dle ČSN 05 0705;  zkoušky svářečů dle ČSN 05 070

                    zkoušky páječů dle ČSN EN ISO 13 585 

Provádíme certifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení (NDT) dle ČSN EN ISO 9712

       ·          pro vizuální zkoušení - stupeň  1 a 2

       ·          pro kapilární zkoušení - stupeň  1 a 2 

       ·          pro magnetické zkoušení - stupeň  1 a 2

       ·          pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU

 

Oblast konzultací a poradenství

 

            -        konzultace a poradenství při aplikaci požadavků norem ČSN EN 3834, 
                        ČSN EN 1090-1,-2

            -        školení na provádění vizuální kontroly svarových spojů                                    

            -        školení svářecích techniků včetně certifikace

            -        registrace pracovníků svářecího dozoru