Účast ve sdruženích

 
Sdružení organizací pro certifikaci personálu, z.s.   - www.certifikacepersonalu.cz
 
 
Česká společnost pro nedestruktivní zkoušení - www.cndt.cz